Fakultet za diplomatiju i bezbednost predstavlja jedinstvenu visokoškolsku ustanovu koja se bavi obrazovanjem budućih stručnjaka iz oblasti diplomatije i bezbednosti, produkcije audio vizuelnih umetnosti i medija, i primenjenog softverskog inženjeringa i informacionih tehnologija.

Studenti stiču odgovarajuća znanja, ali i ona koja podrazumevaju najšire obrazovanje, i razvijaju sposobnosti da utiču na vlastitu perspektivu i da menjaju tokove savremenih međunarodnih odnosa i bezbednosti u Srbiji, regionu, Evropi i svetu.

2006.

Osnovana je Visoka škola akademskih studija Akademija za diplomatiju i bezbednost i ušla u postupak akreditacije. U školskoj 2006/2007. godini upisana je prva generaciju studenata.

2007.

Akademiju preuzima prof. dr Nenad Đorđević. Ustanova je akreditovana od strane Komisije za akreditaciju.

2008.

Akreditovan je trogodišnji studijski program osnovnih akademskih studija – Diplomatija i bezbednost. Iste godine Ministarstvo prosvete Vlade Republike Srbije izdaje i dozvolu za rad.

2009.

Akademija za diplomatiju i bezbednost u skladu sa Strategijom razvoja akredituje drugi stepen akademskih studija master – Diplomatija i bezbednost. Ovim studijskim programom svim studentima osnovnih akademskih studija omogućeno je dalje napredovanje u skladu sa bolonjskim obrazovnim procesom kom pripada Srbija. U školskoj 2009/2010. Akademija upisuje prvu generaciju studenata na master akademskim studijama – diplomatija i bezbednost.

2013.

Akademija za diplomatiju i bezbednost u skladu sa Strategijom razvoja akredituje drugi stepen akademskih studija master – Korporativna bezbednost

2014.

Akademija za diplomatiju i bezbednost ulazi i uspešno okončava postupak transformacije u Fakultet za diplomatiju i bezbednost.Fakultet za diplomatiju i bezbednost ulazi u sastav Univerziteta Union „Nikola Tesla“.Fakultet za diplomatiju i bezbednost reakredituje Ustanovu i sve studijske programe.

2015.

Fakultet za diplomatiju i bezbednost dobija dozvolu za rad izdatu od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

2016.

Fakultet za diplomatiju i bezbednost formira i akredituje Centar za obuku službenika privatnog obezbeđenja. Centar dobija dozvolu od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije za vršenje stručne obuke službenika privatnog obezbeđenja.

2017.

Fakultet za diplomatiju i bezbednost preuzima novi menadžment nakon čega dolazi do promene poslovne politike.

2018.

Fakultet intenzivira naučnu aktivnost. Institut za strategijske studije Fakulteta za diplomatiju i bezbednost pokreće naučni časopis Diplomatija i bezbednost. Glavni i odgovorni urednik časopisa postaje prof. dr Andreja Savić. Redakcija i izdavački savet je međunarodnog karaktera. Časopis izlazi dva puta godišnje. U okviru “Unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji” u saradnji sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije, FDB organizuje naučni skup Geopolitički i bezbednosni aspekti mogućih rešenja statusa Kosova i Metohije. U saradnji sa Institutom za strategijske studije Ministarstva odbrane Vlade Republike Srbije, FDB organizuje naučni skup Sto godina od završetka Prvog svetskog rata – Iskustva i pouke.

2019.

Fakultet za diplomatiju i bezbednost u skladu sa strateškim planom razvoja formira tim za procenu ulaska FDB-a u umetničko polje. Iste godine povodom dve decenije od NATO agresije na našu zemlju, FDB organizuje naučnu konferenciju Međunarodnopravni i bezbednosni aspekti NATO agresije na SR Jugoslaviju 1999.

2020.

Fakultet za diplomatiju i bezbednost uspešno ulazi u polje umetnosti i akredituje studijski program Produkcija dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medija. Iste godine FDB se akredituje kao naučno-istraživačka organizacija (NIO) u oblasti društvenih nauka i to političkih nauka i nauka o bezbednosti. Time FDB postaje prva privatna NIO u oblasti nauka o bezbednosti. Časopis Diplomatija i bezbednost dobija veću naučnu kategoriju.

2021.

Fakultet za diplomatiju i bezbednost formira tim za ulazak ustanove u polje tehničko-tehnoloških nauka. Iste godine sprovodi se postupak reakreditacije studijskih programa osnvnih i master akademskih studija. Postupak reakreditacije okončan je uspešno. Naredni postupak reakreditacije je 2028. godine. Časopis Diplomatija i bezbednost drugu godinu zaredom dobija veću naučnu kategoriju.

2022.

Fakultet za diplomatiju i bezbednost fakultet predaje Nacionalnom akreditacionom telu elaborat za akreditaciju četvorogodišnjeg studijskog programa osnovnih akademskih studija u polju tehničko-tehnoloških nauka i u oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo. Studijski program Primenjeno softversko inženjerstvo i informacione tehnologije sa izlaznim zvanjem Diplomirani inženjer softvera. Časopis Diplomatija i bezbednost treću godinu zaredom dobija veću naučnu kategoriju.

2023.

Formirana je komisija koja procenjuje potrebne kapacitete fakulteta za izradu elaborata studijskog programa doktorskih studija u polju društveno-humanističkih nauka i komisiju za izradu elaborata master studija u polju umetnosti. Uspešno je realizovan izborni proces za studentski parlament. Fakultet za diplomatiju i bezbednost je uspešno sproveo postupak ulaska u polje tehničko-tehnoloških nauka akreditacijom studijskog programa Primenjeno softversko inženjerstvo i informacione tehnologije.

Upoznajte dekana

Poštovani studenti,

kao dekan Fakulteta Za diplomatiju i bezbednost, zadovoljstvo mi je što mogu da vam, poželim dobrodošlicu na internet prezentaciju naše ustanove. Na njoj ćete pronaći mnoštvo podataka o našem radu, nastavnoj i naučnoj delatnosti, akreditovanim studijskim programima, knjigama i časopisu, kao i o svemu onome što je delatnost ove visokoškolske ustanove. Naša misija predstavlja „ZNANjE ZA BUDUĆNOST“. To znanje želimo da podelimo sa vama. Vi ste budućnost ove zemlje. Stručni tim, na čijem sam čelu, očekuje vas na ovom perspektivnom fakultetu.

Prof. dr Radojica Lazić
Dekan Fakulteta

Profesori Fakulteta za diplomatiju i bezbednost su autoritativni, vrhunski priznati stručnjaci svojim oblastima kako u zemlji, tako i izvan njenih granica, koji predaju da bi studentima preneli određena znanja i veštine, ali još više s namerom da u njima probude duhovnu radoznalost, kritičko i samosvojno mišljenje. Cilj svih profesora, koji su napustili formu predavanja ex catedra, ali i zadržali neke njene trajne vrednosti, jeste da sudenti budu akademski građani sa perspektivom, koji žele da upravljaju svojim životom i koji ne pristaju na prosečnost, apatičnost, površnost, nemar i inertnost.

Pogledaj profesore

Studenti koji upišu Fakultet za diplomatiju i bezbednost, tako, ne postaju samo vlasnici znanja sposobni da odgovore na sve izazove savremene tehničko-tehnološke civilizacije, nego celovite, moralno odgovorne ličnosti koje se društvenim okolnostima ne prilagođavaju mehanički, već ih kreativno menjaju, čime utiru svoj put u budućnost.

Naučni časopisDiplomatija i bezbednost

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom