Impresum

 

ЧАСОПИС ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ИСТРАЖИВАЊА

ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ

Издавач:

ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ

ИНСТИТУТ ЗА СТРАТЕШКЕ СТУДИЈЕ

Милорада Екмечића 2, Београд, Телефон:

+381 11 262 0186

E-пошта: office@arhiva.fdb.edu.rs, institut@arhiva.fdb.edu.rs www.fdb.edu.rs

За издавача:

Проф. др Радојица Лазић

Главни и одговорни уредник:

Проф. др Срђан Милашиновић

Секретар:

Бранко Велов МА

Уређивачки одбор:

Проф. др Радојица Лазић
Проф. др Андреја Савић
Проф. др Бранко Крга
Проф. др Давид Дашић
Проф. др Дарко Танасковић
Проф. др Синиша Боровић
Проф. др Михајло Манић
Проф. др Душан Пророковић
Проф. др Милица Бошковић
Доц. др Данијела Бјеља
Дипл. инж. Александар Алексић
Проф. др Драган Ранђеловић
Проф. др Јелена Перић
Проф. др Марија Ђорић
Проф. др Јованка Шарановић
Проф. др Владимир М. Цветковић
Проф. др Снежана Кнежевић
Проф. др Весна Богојевић Арсић
Проф. др Александра Митровић
Проф. др Ненад Путник
Др Зоран Милошевић, научни саветник
Др Стефан Милојевић

Међународни саветодавни одбор:

Проф. др Диа Надер де Ел Андари, Венецуела
Проф. др Беатрис Бисио, Бразил
Проф. др Владимир Азаров, Русија
Проф. др Јоргос Кристидис, Грчка
Проф. др Леонас Толваишис, Литванија
Проф. др Кирил Шевченко, Белорусија
Проф. др Галит Маргалит Бен-Израел, Израел
Проф. др Миленко Радоман, Црна Гора
Проф. др Иван Балта, Хрватска
Проф. др Ксенија Буторац, Хрватска
Проф. др Ладин Гостимировић, БиХ

Припрема за штампу:

Бранко Велов

Лектура и превод:

Наташа Канкараш

Корице:

Kоста Ћирић

Штампа:

Тираж:

200 примерака

ЧАСОПИС ИЗЛАЗИ ДВА ПУТА ГОДИШЊЕ

Оцене и мишљења изнесена у чланцима часописа Дипломатија и безбедност су ставови аутора и не изражавају мишљење нити уредништва, нити установа у којима су аутори за- послени. Објављене радове није дозвољено прештампавати, ни у целини, ни у деловима, уколико не постоји изричита сагласност издавача.