Centar za obuku službenika privatnog obezbeđenja

Fakultet za diplomatiju i bezbednost ovlašćen je za vršenje stručne obuke službenika obezbeđenja po osnovu rešenja Ministarstva unutrašnjih poslova 03/6, broj: 72 od 24.09.2015 godine.

U okviru Fakulteta poslove obavlja Centar za obuku službenika privatnog obezbeđenja koji se nalazi u zgradi Fakulteta za diplomatiju i bezbednost u Beogradu, Travnička ulica 2. Stručna obuka iz oblasti upotrebe fizičke snage vrši se u sportskoj sali džiu-džicu kluba “Vin” u Ljubostinjskoj ulici 2 u Beogradu.

Centar organizuje obuku za službenike obezbeđenja, i pripreme za polaganje stručnog ispita za sticanje licence za kandidate. Obuku mogu vršiti lica koja su već radno angažovana na poslovima službenika obezbeđenja, kao i sva ostala lica koja su zainteresovana za pohađanje obuke i polaganje ispita radi dobijanja licence:

– za obavlјanje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u oblasti privatnog obezbeđenja;
– za obavlјanje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okuplјanja građana.

Kandidati mogu pohađati stručnu obuku za pojedinu od oblasti za koju određeno privredno društvo ima ovlašćenje da vrši obuku ili za više oblasti, gore navedenih.

Za sve dodatne informacije obratite se stručnoj službi Fakulteta za diplomatiju i bezbednost:

Fakultet za diplomatiju i bezbednost
Travnička 2, 11000 Beograd
Telefon: +381 (0) 11 262 01 86
Email: sluzba@arhiva.fdb.edu.rs