Akreditacija

Fakultet za diplomatiju i bezbednost je obrazovna ustanova akreditovana od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije.

Poseduje dozvolu za rad Ministarstva prosvete Republike Srbije, a nastavni programi su usklađeni sa Bolonjskom deklaracijom za sledeće studijske programe:

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom