Projekat: Izazovi vojne neutralnosti

 

Факултет за дипломатију и безбедност је у сарадњи са Министарством спољних послова Републике Србије током 2023. године спроводио научно-истраживачки пројекат ”ИЗАЗОВИ ВОЈНЕ НЕУТРАЛНОСТИ И ПОЛИТИЧКИХ ИДЕНТИТЕТА У АКТУЕЛНИМ ГЕОПОЛИТИЧКИМ ДЕШАВАЊИМА”.

Теоријска, практична и емпиријска истраживања, као и међународна конференција које ће бити организована, као завршница овог Пројекта, имају за циљ да одговоре на следећа питања:

  1. Да ли је војна неутралност Србије одржив концепт и адекватна одлука у све неповољнијем глобалном безбедносном окружењу?
  2. Да ли је војна неутралност као политички идентитет појединих европских земаља концепт одрживе безбедности?
  3. Који вид јачања политичког идентитета и капацитета су потребни Републици Србији, али и другим војно неутралним земљама да би одржале адекватан ниво безбедности, као и независну, мирну и развојну политику на националном и међународном нивоу?

У оквиру Пројекта, спроводено је анкетирање народних посланика, урађени упитници и интервјуи са представницима амбасада у Београду.

У наредном периоду, као научни завршетак и давање теоријског и друштвено-значајног оквира овог пројекта, биће организована међународна конференција ”Изазови војне неутралности у савременим геополитичким односима”, као и издата монографија ”Савремени безбедносни изазови и стратешко планирање”.

Планирано је да се пројекат реализује од септембра 2023.године до септембра 2024. године.