POZIV AUTORIMA ZA DOSTAVLjANjE RADOVA

Pozivamo sve zainteresovane autore da pošalju radove iz svoje oblasti istraživanja: originalne naučne radove, pregledne radove, stručne radove, prikaze naučnih konferencija, knjiga I projekata, koji nisu prethodno objavljivani niti se nalaze u proceduri razmatranja u drugom časopisu, u celini ili u delovima.

Radovi se prihvataju tokom cele godine. Svi radovi koji pristignu do 15. APRILA tekuće godine razmatraće se za objavljivanje u prvoj svesci, dok će se radovi pristigli do 15. OKTOBRA razmatrati za objavljivanje u drugoj svesci.

Radovi koji stignu ranije pre će ući u proces recenziranja, a samim tim i u pripremu za štampu.

Radove poslati uredništvu na elektronsku adresu: institut@arhiva.fdb.edu.rs

Molimo autore da se pridržavaju UPUTSTVA ZA AUTORE i da prilikom slanja popune i IZJAVU AUTORA o originalnosti rada.

Nakon uspešne prijave rada autor će dobiti odgovor da je rad primljen. Nakon preliminarnog pregleda rada uredništvo može rad odmah vratiti autoru na doradu ili poslati recenzentima u dalju proceduru. Proces recenzije traje 15 dana. Kopija rada sa eventualnim primedbama biće poslata autorima na dalje ispravke. Radove bi trebalo ispraviti i ponovo poslati uredniku u roku od 15 dana. Objava rada uslovljena je dobijanjem dve pozitivne anonimne recenzije i preporuke recenzenata za štampu.

Redakcija časopisa zadržava pravo da članak prilagodi jedinstvenim standardima uređivanja i pravopisnim pravilima srpskog i engleskog jezika.

Objava radova je besplatna. Autori će dobiti besplatan primerak broja časopisa u kom je njihov rad štampan.

Uredništvo časopisa DIPLOMATIJA I BEZBEDNOST

 

Izjava-autora

Author’s statement

Uputstvo-za-autore

Instructions for authors