Prof. dr Saša MilićRedovni profesor

Prof. dr Saša Milić je izabran u najveće naučno zvanje naučnog savetnika na Elektrotehničkom institutu Nikola Tesla. Profesionalno je danas orjentisan ka užoj naučnoj oblasti primenjena matematika i veštačka inteligencija. Doktorirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na temu Optimizacija u rešenjima daljinskog merenja temperature pokretnih objekata radijacionim optičkim metodama. Milić je održao više predavanja po pozivu na fakultetima u zemlji i inostranstvu, kao i na matematičkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti. Najznačajnije oblasti kojima se bavi su: merenja niskofrekventnih i jednosmernih magnetnih polja i magnetni monitoring; beskontaktno merenje temperature i razvoj infracrvenih mernih uređaja; primena laserskih skenera i metod detakcije položaja objekata primenom laserske tehnike; razvoj metodologija detekcije kvarova i upravljanja kvarovima i rizicima za buduće dijagnostičke centre; razvoj i usavršavanje metoda održavanja kapitalne opreme u elektranama; primena fazi logike i veštačke inteligencije pri razvoju složenih algoritama za automatsko donošenje odluka i praćenje većeg broja proizvodnih parametara u realnom vremenu; uvođenje novih upravljačko-kontrolnih koncepcija na bazi primene strategija interneta stvari i industrijskog interneta stvari; praktična primena obrade podataka i hijerarhijskog računanja na sva tri hijerarhijska nivoa (ivičnom nivou, nivou magle i u oblaku); razvoj složenih algoritama za sajber zaštitu proizvodnog nivoa u elektranama.

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom