Prof. dr Radojica LazićDekan fakulteta

Doktorirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu 2013. godine, na temu: „Demokratska i civilna kontrola rada službi bezbednosti u Republici Srbiji od 2000. do 2010. godine“. Obavljao je profesionalne dužnosti u sektoru bezbednosti. Aktivno je učestvovao u stvaranju Akademije za nacionalnu bezbednost, osnovane Odlukom Vlade Republike Srbije 2013. godine, na kojoj je bio angažovan. Bio je član Odbora za organizaciju Petog dijaloga o politikama u obrazovanju NR Кina – CIES i Četvrtog sastanka Кonzorcijuma institucija visokog obrazovanja NR Кina – CIEZ.

Izvodio je i izvodi nastavu iz bezbednosnih predmeta: „Uvod u nacionalnu bezbednost“, „Službe bezbednosti i ljudska prava i slobode“, „Кontrola službi bezbednosti“, “Obaveštajni i kontraobaveštajni poslovi“, „Organizacija i nadležnost službi bezbednosti“, Obaveštajno-bezbednosne službe“ i „Sistem bezbednosti Republike Srbije“.

Objavio je nekoliko monografija, udžbenika i knjiga, kao i veliki broj naučnih i stručnih radova. Posebno treba izdvojiti monografije: „Кontrola službi bezbednosti u Srbiji“ (2014) i „Službe bezbednosti Jugoslavije – od Brionskog plenuma do raspada države“, knjiga prva (2020). Povodom 120-godišnjice od konstituisanja civilne službe bezbednosti u Srbiji, sačinio je monografiju (na srpskom i engleskom jeziku) „Civilna služba bezbednosti u Srbiji/Civil Security Service in Serbia“ (koautorstvo sa Mašom Tomić, 2019), kao i udžbenik „Uvod u nacionalnu bezbednost“, 2015. godine (koautorstvo sa Ljubomirom Stajićem).

U periodu od 2015. do 2020. godine izvodio je nastavu na master studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, na smeru Nacionalna bezbednost i Unutrašnji poslovi.

Pored navedenog, održao je više predavanja studentima Fakulteta bezbednosti, Pravnog fakulteta, Ekonomskog fakulteta i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Кriminalističko-policijskog univerziteta, Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Univerziteta „Union“ i Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu, polaznicima Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova i Visokih studija bezbednosti i odbrane Ministarstva odbrane Republike Srbije, kao i poslanicima – članovima Odbora za odbranu i unutrašnje poslove i Odbora za kontrolu službi bezbednosti Narodne skupštine Republike Srbije.

Učestvovao je na više međunarodnih naučnih skupova i konferencija. Recenzent je u domaćim naučnim časopisima.

Кontakt: radojica.lazic@arhiva.fdb.edu.rs

Doktorirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu 2013. godine, na temu: „Demokratska i civilna kontrola rada službi bezbednosti u Republici Srbiji od 2000. do 2010. godine“. Obavljao je profesionalne dužnosti u sektoru bezbednosti. Aktivno je učestvovao u stvaranju Akademije za nacionalnu bezbednost, osnovane Odlukom Vlade Republike Srbije 2013. godine, na kojoj je i angažovan. Bio je član Odbora za organizaciju Petog dijaloga o politikama u obrazovanju NR Кina – CIES i Četvrtog sastanka Кonzorcijuma institucija visokog obrazovanja NR Кina – CIEZ.

Izvodio je i izvodi nastavu iz bezbednosnih predmeta: „Uvod u nacionalnu bezbednost“, „Službe bezbednosti i ljudska prava i slobode“, „Кontrola službi bezbednosti“, “Obaveštajni i kontraobaveštajni poslovi“, „Organizacija i nadležnost službi bezbednosti“, Obaveštajno-bezbednosne službe“ i „Sistem bezbednosti Republike Srbije“.

Objavio je nekoliko monografija, udžbenika i knjiga, kao i veliki broj naučnih i stručnih radova. Posebno treba izdvojiti monografije: „Кontrola službi bezbednosti u Srbiji“ (2014) i „Službe bezbednosti Jugoslavije – od Brionskog plenuma do raspada države“, knjiga prva (2020). Povodom 120-godišnjice od konstituisanja civilne službe bezbednosti u Srbiji, sačinio je monografiju (na srpskom i engleskom jeziku) „Civilna služba bezbednosti u Srbiji/Civil Security Service in Serbia“ (koautorstvo sa Mašom Tomić, 2019), kao i udžbenik „Uvod u nacionalnu bezbednost“, 2015. godine (koautorstvo sa Ljubomirom Stajićem).

U periodu od 2015. do 2020. godine izvodio je nastavu na master studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, na smeru Nacionalna bezbednost i Unutrašnji poslovi.

Pored navedenog, održao je više predavanja studentima Fakulteta bezbednosti, Pravnog fakulteta, Ekonomskog fakulteta i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Кriminalističko-policijskog univerziteta, Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Univerziteta „Union“ i Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu, polaznicima Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova i Visokih studija bezbednosti i odbrane Ministarstva odbrane Republike Srbije, kao i poslanicima – članovima Odbora za odbranu i unutrašnje poslove i Odbora za kontrolu službi bezbednosti Narodne skupštine Republike Srbije.

Učestvovao je na više međunarodnih naučnih skupova i konferencija. Recenzent je u domaćim naučnim časopisima.

Кontakt: radojica.lazic@fdb.edu.rs

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom