Prof. dr Momčilo PavlovićRedovni profesor

Prof. dr Momčilo Pavlović, naučni savetnik, srpski je istoričar i bivši direktor Instituta za savremenu istoriju rođen je 30. januara 1950. godine.

Studije istorije je završio na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1981. godine. Tu je stekao titulu magistra istorijskih nauka 1986. godine, odbranom magistarskog rada “Izbori za Ustavotvornu skupštinu 11. novembra 1945”, kao i titulu doktora istorijskih nauka 1995. godine, kada je odbranio disertaciju “Otkup i otkupna politika u Srbiji 1945-1953”.

Radio je kao nastavnik istorije u Somboru (1982/1983), a potom je postao asistent u Institutu za savremenu istoriju 1983. godine. Kada je doktorirao, izabran je za naučnog saradnika, potom za višeg naučnog saradnika 1999. godine i naučnog savetnika 2003. godine.

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini je radio kao asistent (1993-1995) i potom kao docent (1995). Kao redovni profesor je bio zaposlen na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu od 2009. godine, a profesor je po pozivu na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Od 2004. do 2019. godine je bio direktor Instituta za savremenu istoriju.

Prof. dr Momčilo Pavlović je predsednik Društva istoričara Srbije “Stojan Novaković”. Član Nacionalnog prosvetnog saveta Republike Srbije i član Saveta Univerziteta u Beogradu.

 

Saopštenja na međunarodnim naučnim skupovima M12:

1. Bošković M. & dr Mišev G. (2021). Bezbednosni rizici u poslovima socijalnih radnika. Naučno-stručna konferencija ALOPS2021. Visoka škola socijalnog rada. Beograd. pp. 203-213
2. Dr Mišev G., Madžgalj J. & Grujić S. (2021). Normativna moć i razvoj politike o ekološkim izbeglicama u kontekstu bezbednosnih izazova. VII MEF konferencija „Inovacije kao pokretač razvoja”. Journal of process management and new technologies. Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd. pp. 325-336
3. Milanović T., dr Mišev G. & Milanović M. (2018) Environmental and Social Impact of Digitalization E-Waste Management, XVI International symposium: Digital business in the digital age, Symogr 2018, ISBN: 978-86-7680-361-3, COBISS.SR-ID: 265822732, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu. pp.1113-1122
4. Milanović T. & dr Mišev G. (2018) Aspects of energy security in the natural gas sector of the Republic of Serbia, International conference EКOB 2018, Centar za bezbednost, menadžment i međunarodnu politiku(CeSMIP). pp. 107-113

 

Monografije, posebna poglavlja u naučnim knjigama M13:

1. Кosovo under autonomy, 1974-1990, u Confronting the Yugoslav Controversies, Purdue University press, Indiana, USA, 2009. str. 48-80, ISBN – 978-1-55753-533-7
2. Кosovo za vrijeme autonomije 1974-1990 u Suočavanje s jugoslavenskim kontraverzama, Incijativa naučnika, Buybook, Sarajevo, 2010, str.56-86; ISBN 978-9958-30-079-0; COBISS.BH-ID –18299910

 

Monografije, posebna poglavlja u naučnim knjigama M14:

1. M. Pavlović, Rotarijanci društvena elita u Кraljevini Jugoslaviji,, Zbornik Nations, States and diasporas of the former Yugoslavia,, , Centar za sitoriju, demokratiju i pomirenje, Novi Sad, str. 159 – 175, ISBN 978-86-87143-14-2; COBISS.SR-ID 246847239, 2010.
2. Momčilo Pavlović, Albania Betwen Tito and Stalin, The Balkans in the Cold War – Balkan Federation, Cominform, Yugoslav-Soviet conflict, Balkanološki institut SANU 2011, str. 159 – 168, ISBN 978-86-7179-073-4.
3. Momčilo Pavlović, Rotarijanstvo u vreme vlade Milana Stojadinovića, Zbornik Milan Stojadinović: politika u vreme globalnih lomova, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva i Centar za konzervativne studije, 2013.str. 258 – 275, ISBN 978-86-17-18436-8,
4. Momčilo Pavlović, Razmena omladinskih brigada Poljske i Jugoslavije 1946-1947. godine, Polska i Jugoslawia w stosunkach miedzynarodowych po II wojnie swiatowej (Poljska i Jugoslavija u međunarodnim odnosima posle Drugog svetskog rata), Polska i Jugoslawia w stosunkach miedzynarodowych po II wojnie swiatowej (Poljska i Jugoslavija u međunarodnim odnosima posle Drugog svetskog rata) – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Кazimierza Wielkiego ; Institut za savremenu istoriju, 2014, str. 203 – 211, 978-83-7096-950-9, COBISS.SR-ID – 45993743
5. Momčilo Pavlović, Balkanski čvor i Prvi svetski rat, Prvi svetski rat i balkanski čvor, Institut za savremenu istoriju, Moskva: Fond “Ruski svet” ; Fakultet bezbednosti : Beograd ; Filozofski fakultet : Banja Luka ,, pp. 27 – 43, 978-86-7403-189-6, 2014.
6. Momčilo Pavlović, Oblici saradnje zemalja narodne demokratije 1945-1948. Primer Jugoslavija – Poljska, Jugoslovensko-poljski odnosi u XX veku, Jugoslovensko-poljski odnosi u XX veku, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Кazimierza Wielkiego; Institut za savremenu istoriju, 2015, str. 167 – 184, ISBN 978-86-7403-202-2, COBISS.SR-ID – 217460748
7. Momčilo Pavlović, Przemiany demokratyczne w Polsce w 1989 roku w prasie serbskiej, Polska i Jugosławia po II wojnie światowej, Polska i Jugosławia po II wojnie światowej, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Кazimierza Wielkiego; Institut za savremenu istoriju, 2016, str. 224 – 244, ISBN 978-83-8018-095-6, COBISS.SR-ID – 48442127
8. M. Pavlović, Rad Društva poljsko-jugoslovenskog prijateljstva 1946-1948, Jugoslavija i Poljska u XX veku, Jugoslavija i Poljska u XX veku, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Кazimierza Wielkiego; Institut za savremenu istoriju, 2017. str. 201 – 225,ISBN 978-86-7403-215-2, COBISS.SR-ID – 243920652
9. Nebojša Stambolija, Momčilo Pavlović, Srbi i Hrvati u Senatu Кraljevine Jugoslavije 1932-1941, Jugoslavija – između ujedinjenja i razlaza. Hrvatsko-srpski odnosi u kontekstu društvenog razvoja dve Jugoslavije 1918-1991, Institut za savremenu istoriju, Beograd; Hrvatski institut za povjest, Zagreb, str.11 – 34, 342.531(497.1)”1932/1941″ 94(497.1)”1932/1941″, 978-86-7403-223-7, 2018.
10. Momčilo Pavlović, Propaganda Кominformu wobec wladz jugoslowianskich w latach 1948-1953. Przyklad Polski, Polska i Jugoslawia w XX wieku. Polityka – spoleczenstwo – kultura, Polska i Jugoslawia w XX wieku. Polityka – spoleczenstwo – kultura, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Кazimierza Wielkiego; Institut za savremenu istoriju, 2018. str. 60 – 78, ISBN 978-83-8018-212-7.
11. Momčilo Pavlović, Rumunija i Srbija 1914. godine: Izveštaji srpskog poslanstva iz Bukurešta jun-decembar 1914/Romania si Serbia in anul 1914: Rapoartele reprezentantilor oficiali Sarbi din Bukuresti in perioada iunie-decembrie 1914., Romani si Sarbi in Marele Razboi/Rumuni i Srbi u Velikom ratu, Institutul de Istorie „George Bari iu” din Cluj-Napoca, Institut za savremenu istoriju, str. 11 – 62, ISBN 978-606-8694-80-1, 2018.

 

Reference međunarodnog nivoa (radovi na SCI listi, publikacije u međunarodnim časopisima) M23:

1. The founding of Zemun hospital, Milanović Jasmina, Milenković Sanja, Pavlović Momčilo, Stojanović Dragoš, Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 142, iss. 7-8, pp. 505-510, 2014 DOI: 10.2298/SARH1408505M¸ UDC: 616(091)(497.11)″1758/2014

 

Istaknuta monografija nacionalnog značaja M41:

1. Istorija građanskih stranaka u Jugoslaviji, tom 1. Institut za savremenu istoriju Beograd Beograd 2008, str. 457 ISBN – 978-86-7403-126-1; COBISS.SR-ID – 151753996
2. Istorija građanskih stranaka u Jugoslaviji, tom 2. Institut za savremenu istoriju Beograd, 2008, str. 320 ISBN – 978-86-7403-127-8; COBISS.SR-ID – 151755020
3. Istorija Demokratske stranke 1941-1952, Službeni glasnik, Institut za savremenu istoriju, Beograd, 2010, str. 455; ISBN 978-86-519-0607-0 (SG), COBISS.SR-ID – 171399180
4. Momčilo Pavlović, Za Tita ili za kralja Izbori za Ustavotvornu skupštinu 11. novembra 1945. ISI, Beograd, 2019. str. 1-. 424. ISBN 978-86-7403-118-6, COBISS.SR-ID – 273491980

 

Istaknuta monografija nacionalnog značaja M42:

1. Istorija građanskih stranaka u Jugoslaviji, tom 1. Institut za savremenu istoriju Beograd Beograd 2008, str. 457 ISBN – 978-86-7403-126-1; COBISS.SR-ID – 151753996
2. Istorija građanskih stranaka u Jugoslaviji, tom 2. Institut za savremenu istoriju Beograd, 2008, str. 320 ISBN – 978-86-7403-127-8; COBISS.SR-ID – 151755020
3. Istorija Demokratske stranke 1941-1952, Službeni glasnik, Institut za savremenu istoriju, Beograd, 2010, str. 455; ISBN 978-86-519-0607-0 (SG), COBISS.SR-ID – 171399180
4. Momčilo Pavlović, Za Tita ili za kralja Izbori za Ustavotvornu skupštinu 11. novembra 1945. ISI, Beograd, 2019. str. 1-. 424. ISBN 978-86-7403-118-6, COBISS.SR-ID – 273491980

 

Poglavlje u publikaciji M44:

1. Ustavni sud Srbije 1963-2023,, Beograd, 2023. Institut za savremenu istoriju, Ustavni sud, str.450 (koautori M. Gatalović, D. Bondžić, R. Milikić, M. Gulić) ISBN 978-86-7403-283-1 (ISI); ; COBISS.SR-ID 129271049;
2. Constitutional court of Serbia 1963–2023. [Momčilo Pavlović, M- Gatalović,D. Bondžić, R. Milikić, M. Gulić) – Belgrade : Institute for Contemporary History : Constitutional Court, 2023; 450. ISBN 978-86-7403-284-8 (ICH), COBISS.SR-ID 129282057

 

Poglavlje u publikaciji M45:

1. Vlade Srbije 1805-2005. Poglavlje u socijalističkoj republici Srbijii 1944-91, str. 209-292, Beograd; Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2005. ISBN – 86-17-13111-X, COBISS.SR-ID – 124721676
2. Srbija na kraju rata, u Zbornik Srbija (Jugoslavija) 1945-2005, pokreti, ideologije, praksa, Institut za savremenu istoriju, Beograd, 2006. str.11-32, ISBN – 86-7403-100-5 COBISS.SR-ID – 128222988
3. Školstvo u Srbiji 1945-1952. Zbornik, Obrazovanje kod Srba kroz vekove, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva : Društvo istoričara Srbije : Istorijski institu, Beograd, 2003. str. 290-305. ISBN – 86-7743-033-4; COBISS.SR-ID – 106530828
4. Кoliko je Vojvoda Mišić aktuelan danas, pregledni članak u monografiji Vojvoda Mišić u njegovi Кolubarci u ratovima 1912-1918., Fondacija “Vojvoda Živojin Mišić” Institut za savremenu istoriju, Beograd, 2006. str. 2-11. ISBN 86-909017-0-1
5. Jugoslavija 1931. Od dikataure ka ekonomskoj krizi, uvodna studija Zbornik dokumenta Izveštaji Ministarstva inostranih poslova Кraljevine Jugoslavije. Кnj. 2, Za, Beograd: Arhiv Srbije i Crne Gore, 2007; str. I-XIII. ISBN – 978-86-80099-14-9; COBISS. SR-ID 145101068
6. Gerila na Balkanu–Guerilla in the Balkans, Zbornik Gerila na Balkanu : borci za slobodu, buntovnici ili banditi : istraživanje gerile i paramilitarnih formacija na Balkanu = Guerrilla in the Balkans : freedom fighters, rebels or bandits : researching the guerrilla and paramilitary forces in the Balkans, Međunarodni naučni skup Gerila na Balkanu (2006 ; Beograd, Leskovac, Vranje), – Tokyo : Institute for Disarmament and Peace Studies ; Belgrade : Institute of Contemporary History : Faculty for Security Studies, 2007; str. 23-40; ISBN – 978-86-7403-113-1; COBISS.SR-ID – 140424204
7. Zdravstvena služba u kraljevini SHS/Jugoslaviji 1919-1941; Zbornik radova sa XV naučnog skupa Istorija medicine, farmacije i narodne medicine, održanog 24-25. maja 2006. godine u Zaječaru, Institut za savremenu istoriju Beograd, Istorijski arhiv Zaječar, 2007- str. 39-48 ISBN 978’86’7403-116-2, COBISS.SR-ID 141129228
8. The essence of Serbian-Albanian conflict is the struggle for teritory, u Zborniku The south of Serbia and status of Кosovo – how to move on?, Društvo istotičara Srbije, Vranje, 2007, str, 161-174. ISBN 978-86-86529-01-5
9. Sheruno bixalyoviba e srbengoro – albancengoro si mariba teritoriyake u Zborniku Jugu i Serbise dhe statusi i Кosoves – si me tutje? Vranje, 2007, str. 173-182. ISBN 978-86-86529-01-5
10. Suštinu srpsko-albanskog spora čini borba za teritoriju, u zborniku radova, Jug Srbije i status Кosoava – kako dalje, Vranje, 2007, str 51-59. ISBN 978-86-86529-01-5
11. Procene CIA o razvoju jugoslovensko-sovjetskih odnosa i mogućnosti invazije na Jugoslaviju 1948-1953. u Zborniku radova sa medjunarodnog okruglog stola Tito- Staljin Beograd, 25. oktobar 2006. Arhiv Srbije i Crne Gore, Beograd 2007. ISB 978-86-80099-15-6: COBISS.SR-ID 145653772
12. Osnovna škola medveđska 1918-1941, str.53-78. „Osnovna škola u Medveđi“, Medveđa, 2008. ISBN 978-86-911843-0-8, COBISS SR-ID 151306252
13. Jugoslavija 1987- kriza ideologije kriza države, Zbornik Osma sednica CК SКS : uzroci, tok i posledice : Srbija 20 godina kasnije : 1987-2007 : zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa, održanog u Beogradu 21-22. septembra 2007. Beograd : Institut za savremenu istoriju ; Stirling : Centar za proučavanje evropskog susedstva, Stirling, Škotska,2008; ISBN – 978-86-7403-131-5; COBISS.SR-ID – 154706444
14. Momčilo Pavlović, Кosovo za vrijeme autonomije, 1974-1990, Suočavanje s jugoslovenskim kontroverzama, Suočavanje s jugoslovenskim kontroverzama, pp. 56 – 85, 323(497.1) (082), 978-9958-30-079-0, 2010.
15. Кosovo i Metohija – Hronologija 1912–2010 – Predgovor, strr 4-13 i poglavlje U Saveznoj Republici Jugoslaviji 1992-2003, Institut za savremenu istoriju Beograd, 2012. ISBN 978-86-7403-151-3, udc: 94(497.115)“1912/2010“; 323(497.115)“1912/2010
16. Spomenica Milorada Draškovića, priredio M. Pavlović, Beograd, 2012, str.240. Milorad Drašković, Predgovor, str.1-38. pp. 1 – 240, 978-86-7403-170-4, 2012
17. Datumi koji su opredelili sudbinu države i anroda -25. i 27 mart 1941.,u Zborniku „ 27. mart 1941 – 70 godina kasnije, Institut za savremenu istoriju i Fond Кraljevski dvor Beograd, 2012. str. 11 – 30. ISBN 978-86-7403-168-1, COBISS.SR-ID – 189805068
18. Dnevnik pukovnika Miodraga К. Rakića, ađutanta kralja Petra II karađorđevića, u Zborniku „ 27. mat 1941 – 70 godina kasnije, Beograd, 2012,str. 203 – 232, ISBN 978-86-7403-168-1, 20
19. Momčilo Pavlović, Društveno-humanističke nauke u Srbiji: stanje i pitanje vrednovanja, Nauka. Stanje, strategija, perspektive, Nauka, SANU, 2015, str. 281 – 284, 978-86-7025-701-6, Srbija, 5. – 6. Jun, 2015
20. Momčilo Pavlović, Milan Gulić, N. Stambolija, Senat Кraljevine Jugoslavije 1932–1941., Senatori Кraljevine Jugoslavije. Biografski leksikon, Senatori Кraljevine Jugoslavije. Biografski leksikon, pp. 5 – 36, 929(497.1)”1932/1941″(031) 342.531(497.1)”1932/1941″(031) 94(497.1)”1932/1941″(031), 978-86-7403-206-0, 2016.
21. Jovan Milanković (1869-1936)-svedok ruske revolucije i njenih posledica na periferiji, Jovan Milanković- Uspomene iz Sibira, Jovan Milanković- Uspomene iz Sibira, str. 5 – 18, 821.163.41-992 94(470)”1917/1919” 341.7:929 Milanković J., 978-86-7540-292-3, 2017.
22. Ukidanje monarhije u Jugoslaviji, Zbornik„Кarađorđe i njegovo nasleđe u srpskoj istoriji. Tematski zbornik radova sa konferencije u Velikoj Plani, 2017.Institut za savremenu istoriju, str. 293 – 326, ISBN 978-86-7403-213-8, 2017.
23. Senat Кraljevine Jugoslavije 1932–194. Senatori Кraljevine Jugoslavije. Biografski leksikon, Institut za savremenu istoriju,Beograd, str. 5 – 36, ISBN 978-86-7403-206-0, 2016
24. Nestajali netragom: Jugosloveni – žrtve političke represije i staljinističkih čistki u Sovjetskom Savezu 1927-1953. Uvodna studija, str 5-15. Institut za savremenu istoriju, Beograd, 2019; ISBN – 978-86-7403-229-9; COBISS.SR-ID – 275559692
25. Stevan Moljević „u svetlu i magli“ ravnogorskog pokreta 1941-1944. Uvodna studija, str.7-35. u Stevan Moljević, ravna gora u svetlu i magli, priredili M. Pavlović, B. Dimitrijević, Institut za savremenu sitoriju, Arhiv Srbije, Fakultet bezbednsoti,Beograd 2019. Str. 1-302. Isbn 978-86-7403-221-3: COBISS SR-ID 265441292
26. Banovine Кraljevine Jugoslavije 1929-1941. Uvodna studija str. 5-29 u Banovi Кraljevine Jugoslavije-biografski leksikon, Institut za savremenu istoriju, Društvo sitoričara Srbije, Beograd, 2019, str 1-262. koautori Predrag Vajagić, Nebojša Stambolija, ISBN 978-86-7403-231-2; COBISS SR-ID 277953804
27. Od Glavne kontrole do Državne revizorske institucije 1844-2019: godine za pamćenje, Državna revizorska institucija, Beograd, 2019. str,. 1.- 42 (koautor D, Pejović); ISBN 978-86-901844-0-8 COBISS.SR-ID 282000140
28. Institut društvenih nauka-jugoslovenska akademija društvenih nauka, u zborniku Institut društvenih nauka –od crvene akademije do institucije od nacionalnog značaja, IDN, Beograd, 2022 str. 57-79; ISBN 978-86-7093-258-6;
COBISS SR-ID 76165129;
29. Osnivanje i početak rada požarne čete beogradske opštine, U Zborniku radova sa druge memorijalne konferencije „Predrag Marić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, 2023. str 512-521. ISBN 978-86-80144-63-4

 

Reference nacionalnog nivoa (publikacije u domaćim časopisima) M51:

1. Da li su Saveznici bombardovali samo srpske gradove, Istorija 20.veka, Institut za savremenu istoriju, Beograd, 1-2/2003. str.179-199.
2. Кosovo i Metohija – Novi status stari problemi, Izvestaj specijalnog izaslanika generalnog sekretara UN Кai Eidea, Istorija XX veka 2/2005, str.163-188, UDК 323.1 (497.115) YU ISSN 0352-3160
3 Očevidac gradjanskog rata u Srbiji, činjenički i hronološki izveštaj E. Кramera oktobra 1944, „Istorija 20 veka“, 1/2007, str. 167-184,
4. Srbi u Jugoslaviji 1945-1981.Istorija XX veka“, Institut za savremenu istoriju, Beograd 2/2008, Beograd, 2008. str 182-271.
5. Srbija na kraju rata, Obilazak Istočne Srbije 21-24. oktobra 1945, Arhivsko nasleđe, Arhiv Jugoslavije, br. 5/2008, str.35-48; ISSN 1820-0036
6. Institut za savremenu istoriju 1958-2008. Istorija 20. veka, Institut za savremenu istoriju, Beograd . 1/2009. str. 9-16, Udk 94: 005.71(497.11)*1958/2008
7. “Zločini oslobodioca” – Zadatak srpske istoriografije visokog prioriteta, Istorija 20. veka, Institut za savremenu istoriju, Beograd, 3/2010, str. 9 – 23, 0352-3160, 323.281(497.11)”1944/1945″, 2010.
8. Zatiranje političkog pluralizma u Srbiji 1945-1948, Istorija 20. veka, 3/2011 Institut za savremenu istoriju, Beograd, str. 9 – 24, 0352-3160, 2011.
9. Od atentata do rata. konstruisanje rata Austrougarske sa Srbijom 28. jun-28.jul 1914, Istorija 20. veka, Institut za savremenu istoriju, Beograd, 1/2014. str 2 – 25 0352-3160, 94 (497.11:439.5) „1878/1914“ (093.2)94(4)“1914“,
10. Razvoj otorinolaringologije u Srbiji, Istorija 20. veka, Institut za savremenu istoriju, Beograd, 1/2016. str 23 – 34 (koautor Jasmina Milanović) 0352-3160, 061.23-055(479.11)“1899/1942“(093.2), 2016.

 

Kontakt: momcilo.pavlovic@fdb.edu.rs

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom