Prof. dr Mikhail LobanovVanredni profesor

Mikhail M. Lobanov rođen je u Moskvi 19.05.1984.

Doktor nauka. Zamenik direktora za istraživački rad Ekonomskog instituta Ruske akademije nauka. Docent na Moskovskom državnom univerzitetu Lomonosov. Vanredni profesor Fakulteta za diplomatiju i bezbednost.

 

Zanimanja

Od 2004: Ekonomski institut Ruske akademije nauka

Centar za Istočno-evropske studije, viši naučni saradnik (od 2011), vodeći naučni saradnik (od 2020)

Zamenik direktora za istrazivački rad Ekonomskog instituta (od 2020)

 

– 2017-2020: Zamenik direktora filijale Moskovskog državnog univerziteta Lomonosov u Kopru, Republika Slovenija

 

– od 2017: docent na katedri za Opštu ekonomsku teoriju, Moskovske škole ekonomije, Moskovskog državnog univerziteta Lomonosov. Predavač na predmetima “Ekonomska geografija”, “Strategijski aspekti regionalne ekonomije (na ruskom), i “Regionalna ekonomija” (na engleskom).

 

U periodu 2012-2020: Predavač na Filozofskom fakultetu (Moskovski državni univerzitet Lomonosov), na Moskovskom državnom institutu međunarodnih odnosa Ministarstva spoljnih poslova Rusije (MGIMO), na Ruskoj predsedničkoj akademiji za nacionalnu ekonomiju i javnu upravu (RANEPA).

 

Obrazovanje

2005: diploma osnovnih studija (Moskovski državni univerzitet Lomonosov, Geografski fakultet, Katedra za geografiju svetske privrede), diploma s odličjem

2007: diploma magistarskih studija (Moskovski državni univerzitet Lomonosov, Geografski fakultet, Katedra za geografiju svetske privrede), diploma s odličjem

2010: doktor nauka iz oblasti ekonomske, političke i socijalne geografije (Moskovski državni univerzitet Lomonosov, Geografski fakultet). Naslov doktorske disertacije: “Transformacije sektorske i teritorijalne strukture industrije u post-socijalističkim zemljama Centralno-Istočne Evrope”. Stipendija predsednika Ruske Federacije za izradu doktorske disertacije (2009-10).

 

 

Naučna interesovanja

Problemi društveno-ekonomskog i političkog razvoja Centralno-Istočne i Jugo-Istočne Evrope, evolucija svetske privrede, regionalna ekonomija i regionalna ekonomska politika u Rusiji i inostranstvu, proširenje Evropske unije i proces integracije u Evroaziji, funcionalna i teritorijalna organizacija industrije i poljoprivrede, Četvrta industrijska revolucija (Industrija 4.0), zelena tranzicija i cirkularna ekonomija, varijeteti kapitalističkih odnosa, razvoj trgovinskih i investicionih odnosa između Rusije, Zajednice nezavisnih država i Istočno-evropskih zemalja, kompleksne studije zemalja (sa fokusom na zemlje Balkana).

Naučna istraživanja

Autor i koautor više od 100 naučnih publikacija.

Objavio je 70 radova u ruskim i međunarodnih časopisima (uključujući 31 rad u recenziranim časopisima sa liste Ruske više atestacione komisije, 19 radova – u časopisima koji se nalaze u Scopus i Web of Science).

Autor je monografije „Regionalna ekonomija“ (2013) i „Problemi razvoja Srbije: kako „ostati na vrhu“ novog talasa ekonomskog rasta?“ (2019).Napisao poglavlja u 37 kolektivnih monografija, izdatih u Rusiji i Srbiji. Član je uredničkog odbora i/ili recenzent u više od 15 ruskih i međunarodnih zbornika radova i monografija.

Saglasno Pravilniku o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača, objavio je radove u sledećim kategorijama:

M14 – 7

M21 – 2

M22 – 1

M23 – 1

M24 – 6

M33 – 1

M42 – 2

M44 – 2

M45 – 20

M51 – 31

M53 – 4

M63 – 29

Od radova objavljenim u časopisima od 2018. godine – dva rada M21, jedan rad M22, četiri rada M24, šest radova M51.

 

Učešće na naučnim projektima (od 2019. godine)

Projekat Ministarstva nauke i visokog obrazovanja, Tema projekta „Procesi regionalne i transregionalne integracije i njihov uticaj na razvoj privreda „susedskog pojasa“ Rusije: nove mogućnosti i pretnje za Rusiju“ (od 2017. godine)

Projekat Ruskog fonda fundamentalnih istraživanja (№ 18-010-00141), Tema projekta: „Analiza modela tržištne ekonomije u postsocijalističkom svetu“ (2018 – 2020), vodeći učesnik na projektu

 

 

Mentorstvo 

Bio je mentor studentima na osnovnim i master studijama na Moskovskom državnom univerzitetu Lomonosov. Pod njegovim mentorstvom odbranjeno je 27 magistarskih i diplomskih radova od 2018. godine. U okviru Ekonomskog instituta Ruske akademije nauka mentor je kandidata na doktorskim studijama na temu iz oblasti ekonomije zelene tranzicije.

 

Konferencije

Organizovao i kordinirao panel diskusije tokom više naučnih skupova u Rusiji i inostranstvu. Prezentovao je radove na više od 50 međunarodnih konferencija u Rusiji, Srbiji, Nemačkoj, Crnoj Gori, Poljskoj, Slovačkoj, Španiji i drugim zemljama.

 

Znanje stranih jezika

Ruski jezik (matični jezik), engleski jezik (tečno; diploma prevodioca), srpski jezik (tečno), nemački jezik (srednji nivo).

 

Lista objavljenih radova

https://www.researchgate.net/profile/Mikhail-Lobanov-3

https://istina.msu.ru/profile/MMLobanov

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=557519

https://orcid.org/0000-0001-7122-1335

 

Kontakt: mikhail.lobanov@fdb.edu.rs

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom