Prof. dr Mihajlo VučićRedovni profesor

Prof. dr Mihajlo Vučić je viši naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu i redovni profesor na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost. Doktor je međunarodnog prava, master evropskih integracija i magistar međunarodnog prava Univerziteta u Kembridžu. Član je Udruženja za međunarodno pravo, Evropskog društva za međunarodno pravo i Srpskog udruženja za pravnu filozofiju i društvenu teoriju. Bio je član više projektnih timova Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva za nauku i obrazovanje Republike Srbije. Stručno se usavršavao na Haškoj akademiji za međunarodno pravo i Loterpaht centru za međunarodno pravo Univerziteta u Kembridžu. Deo je ekspertske platforme AUSACO za međunarodnopravne aspekte autonomije Marokanske Sahare. Dobitnik je brojnih stipendija i priznanja. Autor je jednog udžbenika, desetak naučnih monografija i više desetina naučnih članaka. Bio je urednik više nacionalnih i međunarodnih zbornika naučnih radova i nacionalnih časopisa. Redovni je recenzent nekoliko domaćih i međunarodnih naučnih časopisa.

Kontakt: mihajlovucic@gmail.com

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom