Prof. dr Dejan LabovićVanredni profesor

Osnovne studije završio na Fakultetu bezbednosti i društvene samozaštite u Skoplju, Republika Makedonija, 1991. godine. Studije drugog stepena, Specijalističke Akademske studije završava 2008/2009. godine, na Kriminalističko-policijskoj akademiji u Zemunu u Beogradu. Doktorirao 2015. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, smer „Krivično-pravni“, sa akademskim nazivom doktora pravnih nauka. Profesionalnu karijeru započeo je radnim odnosom u službama bezbednosti Republike Srbije, pri čemu je tokom radne karijere i uporedo sa postdiplomskim školovanjem, posebno završio državni stručni ispit za rad u državni organima sa visokom stručnom spremom i stručnu obuku za rad na računarskoj tehnici ECDL core sertifikat (sedam modula). U pedagoškim aktivnostima bio je angažovan u Centru za bezbednost Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, Centru za edukaciju i stručno obrazovanje Privredne komore Srbije i Inovacionom centru Fakulteta bezbednosti, Univerziteta u Beogradu. Autor je više naučnih i stručnih radova i drugih publikacija objavljenih u nacionalnim časopisima i referentinim visokoškolskim ustanovama.

Kontakt: labovicdejan@gmail.com

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom