Prof. dr Branko NadovezaRedovni profesor

Dr Branko Nadoveza rođen je 1961. godine u Ridjici kod Sombora. Završio je Fakultet političkih nauka, smer: međunarodna politika s prosečnom ocenom 9.5. Na istom fakultetu je magistrirao 1989. godine i doktorirao 1996. godine. Objavio je dve monografije “Federalizam i nacionalno pitanje u delu Moše Pijade” i “Istorija srpskog radikalizma od 1903. do 1941. godine”, i preko 20 naučnih članaka. Učestvovao je na više naučnih skupova u zemlji i inostranstvu. Naučni je saradnik u Institutu za noviju istoriju Srbije.

Monografija “Balkanski socijalisti i Balkanska federacija” je priređena doktorska disertacija “Balkanska federacija u socijaldemokratskom pokretu balkanskih zemalja do 1918. godine”, odbranjena na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 8. jula 1996. godine pred komisijom u sastavu: prof. dr Momir Stojković (mentor), prof. dr Radoslav Ratković, prof. dr Žarko Gudac.

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom