Nikola PetrovićSaradnik u nastavi

Nikola Petrović je rođen u Zaječaru 27.11.1990. godine. Završio je dva fakulteta i to Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu na odseku za istoriju sa prosečnom ocenom 8,28 i stekao zvanje diplomirani istoričar i Fakultet za diplomatiju i bezbednost kao student generacije sa prosečnom ocenom 9,77. Student je master studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na međunarodno pravnom modulu, i na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost na studijskom programu MAS Diplomatija i bezbednost. Govori engleski i italijanski jezik.

Stažirao je u periodu od 2022-2023. godine u Ministarstvu spoljnih poslova, a u periodu od 2021-2022. godine u Istraživačkom centru za geostrateška istraživanja i terorizam.

Kontakt: nikola.petrovic@fdb.edu.rs

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom