mr Slaviša ĐukanovićAsistent

Slaviša Đukanović je zvanje «Diplomirani inženjer elektrotehnike» stekao sam na  Vojnotehničkoj Akademiji VSCG, na smeru tehničke službe, specijalnost elektronski sistemi diplomskim radom na temu «Praćenje sporopokretnih ciljeva analizom obeležja slike». Na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, smer digitalni prenos informacija. 2000. god. upisao je postdiplomske studije, a sve ispite položio sa prosečnom ocenom 9,66. Zvanje «Magistar elektrotehničkih nauka» stiče odbranom rada na temu «Estimacija parametara u sistemima za izviđanje satelitskih telekomunikacija». Danas je na doktorskim akademskim studijama na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku, Univerzitet u Kragujevcuma smeru elektrotehničko i računarsko inženjerstvo.

Završio je specijalističke kurseve: Principi savremenih telekomunikace ionih sistema, Motorolin kurs za poznavanje sistema TETRA (upravljanje sistemom), kurseve u okviru CARDS Twining programa No.:05SER01/02/004 ,,Jačanje kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova“ sa Nemačkom saveznom kriminalističkom policijom i to: Tajne audio-video operacije, GPS operacije ugradnje uređaja i praćenje, IMSI catcher, Operator Training GSMLOC Basics and GSMLOC realizovan od strane instruktora nemačke kompanije Rohde&Schwarz, Operator Training Monitoring and Direction Finding’ realizovan od strane instruktora nemačke kompanije Rohde&Schwarz, Kurs u organizaciji misije OEBS Srbija, Javne politike i upravljanje promenama, Kurs Liderstvo u organizaciji Biroa za strateško upravljanje MUP RS, Kurs u organizaciji misije OEBS Srbija, Jačanje kapaciteta za strateško upravljanje – upravljanje promenama, KONETT TEAM, Oracle kurs, Big Data and advanced analytics, IBM kurs, IBM Cognos, SPSS i SPSS, HRM Performance Management Course.

Po završetku Akademije promovisan je u oficirski čin potporučnika TSL KoV i raspoređen na službu u 224. Centar za Elektronsko izviđanje i protiv elektronska dejstva u Batajnici kao Komandir Voda za tehničko održavanje sistema veze, elektronike, informatike i EIiPED, a nakon jedne godine postavljen sam na dužnost Komandira čete za tehničko održavanje. U Laboratoriji za istraživanje elektronskih komunikacionih sistema (LIEKS) pola godine radio kao samostalni istraživač, a potom i kao zastupnik Načelnika Laboratorije za istraživanje u oblasti telekomunikacija na: tehničkoj analizi signala zemaljskih i satelitskih veza (klasifikaciji signala primenom digitalnih metoda obrade signala, izradi softverskih demodulatora, programiranju u Matlab 7.0 okruženju), izviđanju satelitskih veza, ispitivanju lokacija za elektronsko izviđanje,izradi fax dekodera i klasifikatora signala na razvojnoj ploči iz serije TI.

Оd 2004. god. radio je u sastavu Specijalne Antiterorističke Jedinice MUP RS  kao inženjer operativne i specijalne opreme na: poboljšanju komunikacionih problema baze, LAN-u mreži računara, održavanju noćnih i optičkih uređaja kao i nabavci sistema specijalne tehnike, uvodu u operativnu upotrebu istih  i učestvovao u izradi potrebne dokumentacije za nabavku sistema video tehnike, termovizije i specijalnog komandnog vozila.

Od 2006. godine radio je u Odelenju operativne tehnike UBPOK-a (odsek za audio-video, GSM i GPS operacije) koje kasnije prerasta u SSIM-UKP (Službu za Specijalne Istražne Metode-Uprave Kriminalističke Policije), Odelenje za elektronski nadzor. Radno sam angažovan na pripremi, organizaciji i realizaciji operacija tajnog audio-video nadzora (mobilnih i stacionarnih objekata) primenom specijalne tehnike, GSM nadzora, ugradnji uređaja za praćenje i praćenje objekata uz pomoć GPS sistema (sistem CERTUS i sistem donacija Italijenske policije) kao i obezbeđenju adekvatnog GIS sistema, izradi saradničkih adaptacija i izradi adaptiranog vozila specijalne namene. Takođe sam radio na realizaciji obrade audio snimaka uz pomoć sistema SIM tehnologije-audio laboratorije PCAP II+ i uvođenju u upotrebu sistema TETRA u službu.

Vodio je operativno-tehničku grupu IMSI Catcher + digitalni goniometar DDF(0xE) u sastavu Odseka za primenu sredstava fizičko-elektronskog nadzora, Odelenje za elektronski nadzor, SSIM-UKP. Sistem je namenjen radio izviđanju u GSM mreži na otkrivanju telefona specijala, lociranju učesnika u GSM mreži i klasičnom radio izviđanju do 3GHz. Vodio sam proces tehničkog usavršavanja i predloga  o rešavanju nedostataka sistema GSMLOC u 2008. Konstruisan je 3G ometač u cilju dokompletiranja navedenog sistema i postizanja kompletnijih rezultata. Sistem je isproban, kupljen i koristi se u operativno tehničke svrhe.

Od 2010. godine u Upravi za Analitiku pokriva radno mesto zamenika Načelnika uprave, gde i danas radim. U periodu od 2013. do 2014. vršio je dužnost Načelnika uprave za analitiku u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije. Radeći na poslovima kako zamenika načelnika tako i Načelnika uprave obavljao je vrlo složene i odgovorne poslove na izradi materijala iz domena javne bezbednosti Republike Srbije sa svim svojim specifičnostima. Izrada izveštaja o stanju javne bezbednosti u Republici Srbiji kao i izrada procene pretnji od različitih kriminoloških fenomena. Informisali smo kako interne korisnike (Direktor policije, Ministar, Kabinet ministra) analitičkih materijala tako i eksterne, među kojima su Vlada RS, Skupština sa odborima, i drugi državni organi. Aktivno je učestvovao na pripremi analitičkih materijala za pregovaračku grupu PG 24 ,,Pravda, sloboda, bezbednost,, kao i u radu pregovaračke grupe PG-18 ,,Statistika,, gde je bio u direktnim pregovorima u sklopu delegacije ispred MUP RS. Trenutno je težišno angažovan na izradi Elaborata i implementaciji  projekta koncepta Prediktivne analitike, Big Data. Pripreme projekta realizuje kroz niz WorkShop-ova sa različitim svetskim proizvođačima: SAP West Balkans – Beograd, Oracle, IBM, Microsoft, SAS. Project manager u komponenti AAP (Advanced analytical platform) National centralized criminal intelligence system” (NCIS) IPA 2015 projekat. Pokrivao je i mesto Pomoćnika načelnika sektora za analitiku, kao i mesto koordinatora za dostavljanje statističkih podataka iz domena javne bezbednosti za naučno istraživački rad.

2017. godine postaje glavni policijski savetnik (pukovnik policije), a od 2018. raspoređen je na radno mesto Pomoćnik načelnika Sektora za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije u Sektoru za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije. Posao obavlja u činu pukovnika policije.

Objavio je niz stručnih radova od kojih se izdvajaju: IZVIĐANJE SATELITSKIH KOMUNIKACIJA U FUNKCIJI SAVREMENIH OPERACIJA 1, ELEKTRONSKO IZVIĐANJE KOMERCIJALNIH SATELITSKIH KOMUNIKACIJA, NEKE SPECIFIČNOSTI IZVIĐANJA SATELITSKIH VEZA U L OPSEGU, GPS – GLOBAL POSITIONING SYSTEM AND ITS APPLICATIONS IN POLICING, UPOREDNA ANALIZA BEZBEDNOSNIH PROCENA, VIDEO-KONFERENCIJSKA VEZA KAO NAČIN KOMUNIKACIJE RUKOVODILACA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE, PROCENA UČESTANOSTI KANALA U SATELITSKIM KOMUNIKACIJAMA KORIŠĆENJEM TEHNIKA ROBUSNOG FILTRIRANJA I SKRIVENIH MARKOVLJEVIH MODELA, PREDICTIVE ANALYTICS IN POLICE WORK, OPTIMIZATION ALGORITHMS IN FUNCTION OF BINARY CHARACTER RECOGNITION, CRIME MAPPING AS A STAGE OF PREDICTIVE ANAYTICS, PRIMENA ALATA POSLOVNE INTELIGENCIJE U EKSTRAKCIJI OBELEŽJÂ URBANE BEZBEDNOSTI, EFFECTIVNESS OF THE SCHOOL POLICE OFFICER PROGRAM1, PREDIKTIVNA ANALITIKA U FUNKCIJI POVEĆANJA BEZBEDNOSTI GRAĐANA, THE POSSIBILITIES AND LIMITATIONS OF INDIVIDUAL RISK ASSESSMENT OF DOMESTIC VIOLENCE BY APPLICATION OF THE MATRICES OF PROBABILITY AND CONSEQUENCES, PRIMENA BI U PRAĆENJU BEZBEDNOSTI, OTVORENI PODACI (OPEN DATA) EUPRAVE REPUBLIKE SRBIJE, INTELIGENTNA PRETRAGA INFORMACIJA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE, RAZVOJ EUPRAVE U REPUBLICI SRBIJI: DOPRINOS MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KROZ NOVE USLUGE, INTEGRAL NATIONAL SECURITY AND ORGANIZED CRIME, SPATIAL CHARACTERIZATION OF TELECOMMUNICATION SATELLITES VISIBLE ABOVE THE REPUBLIC OF SERBIA, KIDS SECURITY ON SOCIAL NETWORKS BY FACE BLUR TECHNIQUE, MEDIA REPRESENTATION AND MOBILITY TRENDS UNDER COVID-19 PANDEMIC CONDITIONS: A PILOT RESEARCH, Primena savremenih softverskih alata u mapiranju bezbedonosno interesantnih objekata i pojava.

Recenzent je u domaćem i stranim časopisima: Bezbednost, IEEE: (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Advanced Technology for Humanity, Policing: An International Journal

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom