dr Ljubiša MatićDocent

Rođen je 04.06.1973. u Beogradu, gde je završio osnovnu (o.š. “Ćirilo i Metodije”) i srednju školu (Treća beogradska gimnazija). Godine 2003. stekao je diplomu (osnovne studije) pozorišnog i radio reditelja na Fakultetu dramskih umetnosti beogradskog Univerziteta umetnosti.

Potom par godina u rodnom gradu radi kao asistent režije i profesionalni reditelj. Paralelno sa tim pet godina bio je angažovan kao instruktor glume i stalni reditelj Omladinskog pozorišta Teatar 13, koje radi u okviru beogradskog Centra za sport i kulturu Šumice.

Godine 2014. doktorirao je na Katedri za studije pozorišta i performansa Univerziteta Stenford (Kalifornija, SAD) odbranivši doktorsku tezu sa temom”Pojava infrataktilnosti u živim izvođačkim umetnostima”. Godine 2015. stekao je diplomu (osnovne studije) francuskog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U najskorije vreme bio je zaposlen kao docent u oblasti pozorišta na Katedri za izvođačke umetnosti Univerziteta Mejna (Orono, SAD) i, prethodno, na Katedri za pozorišnu umetnost Univerziteta Severne Dakote (Grand Forks, SAD).

Prevashodni radni zadaci na ovim radnim mestima obuhvatali su predavanje, studentima dodiplomskih studija pozorišta, raznovrsnih pozorišnih predmeta: Pozorišna režija I i II, Gluma, Dramaturgija, Istorija pozorišta I i II, Savremeno pozorište, Uvod u pozorište i Uvod u izvođačke studije. Paralelno sa predavačkim poslovima, režirao je dramske komade i mjuzikle sa studentima glume ovih dvaju univerziteta. Na različitim pozorišnim projektima radio je i kao dramaturg i videograf.

 

ISKUSTVO NA UMETNIČKIM I ISTRAŽIVAČKIM REZIDENCIJAMA I RADIONICAMA

2011. Pozorište i druge umetnosti (intenziva letnja škola) Melonova škola istraživanja pozorišta i  izvođaštva, Univerzitet Harvard, SAD
2010. Misli poput planine (umetnička rezidencija sa umetnicama An Karlson i Mari-Elen Strom) Univerzitet Stanford u Bejzinu, Montana, SAD
2006. Stručna praksa fondacije Krup pozorište Schaubühne Am Lehniner Platz, Berlin, Nemačka
2005. Letnja škola Međunarodnog centra za napredne studije pozorišta Helsinški univerzitet, Helsinki, Finska
2004. Međunarodni forum mladih pozorišnih stvaralaca (The International Forum Of Young Theatre Workers) festival Theatertreffen, Berlin, Nemačka
2003. “Slavimo de-lir-ijume” (De-Lire-S En Fête) (seminar improvizacionog pozorišta) Vest univerzitet, Temišvar, Rumunija
2002. Međunarodni susreti studenata pozorišnih akademija edukativni centar CEMEA i Avinjonski festival, Avinjon, Francuska
2001. Marokanska al-halka Međunarodni institut mediteranskog seminar tradicionalnog magrepskog pozorišta pozorišta, Granada, Španija
2000. Međunarodni susreti studenata pozorišnih akademija edukativni centar CEMEA i Avinjonski festival, Avinjon, Francuska

 

ČLANSTVO U PROFESIONALNIM ORGANIZACIJAMA

od 2018. MEĐUNARODNA FEDERACIJA ZA ISTRAŽIVANJE POZORIŠTA (“International Federation for Theatre Research”)
od 2006. MEĐUNARODNE STUDIJE IZVOĐAŠTVA (“Performance Studies international”)
2001-2004. TEORIJA KOJA HODA – CENTAR ZA TEORIJU I PRAKSU IZVOĐAČKIH UMETNOSTI, Beograd, Srbija
1996-1998. MEĐUNARODNI INSTITUT ZA MEDITERANSKO POZORIŠTE (“Instituto internacional del teatro del Mediterráneo”)
od 1996. UDRUŽENJE DRAMSKIH UMETNOSTI, Beograd, Srbija

 

AKADEMSKA DOSTIGNUĆA I NAGRADE

2019. POHVALA FESTIVALA KCACTF studentski pozorišni festival “KCACTF – (za dostignuće u pozorišnoj režiji) Kennedy Center American College Theater”, Oblast 5, SAD

2013. NAGRADA ČARLS LAJONS (“Charles R. Lyons Memorial Prize”) Katedra za studije pozorišta i izvođenja, (za izuzetnu doktorsku disertaciju) Univerzitet Stenford, SAD

2010. STIPENDIJA ZA DOKTORSKE DISERTACIJE Fakultet društvenih i prirodnih nauka, FONDACIJE MELON Univerzitet Stenford, SAD

2006. NAGRADA “NEDA DEPOLO” Radio Beograd (za kreativni pristup radio-režiji)

2002. STIPENDIJA FRANCUSKOG INSTITUTA edukativni centar CEMEA i Avinjonski festival, Avinjon, Francuska

2003. STIPENDIJA “MADLENA JANKOVIĆ” Fondacija “Madlena Janković”, Beograd (za najbolje studente beogradskih univerziteta)

2001. NAGRADA “HUGO KLAJN” Fakultet dramskih umetnosti, (za najboljeg students pozorišne režije) Univerzitet umetnosti, Beograd

2000. STIPENDIJA FRANCUSKOG INSTITUTA edukativni centar CEMEA i Avinjonski festival, Avinjon, Francuska

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom