Doc. dr Snežana Detar Jevđović

Doc. dr Snežana Detar Jevđović je rođena u Beogradu 2.12.1977. godine. Godine 2002. je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na grupi za Italijanski jezik i književnost sa prosečnom ocenom 9,22 stekla zvanje profesora italijanskog jezika i književnosti. Na istom fakultetu je stekla zvanje master profesora jezika i književnosti 2009. godine.

Od 2002. godine nastavnik je italijanskog jezika u Osnovnoj školi „Petar Petrović Njegoš” u Beogradu. Paralelno s tim, radila je i kao nastavnik italijanskog u školi za strane jezike „Beoschool” u periodu od 2003. do 2006. godine, a od 2016. do 2017. predavala je italijanski i engleski jezik u nastavnom centru „Equilibrio” u Beogradu.

Doktorsku disertaciju na temu “Uticaj engleskog jezika na pisanu produkciju na italijanskom kod srbofonih učenika” odbranila je 2018. godine.

 

Reference nacionalnog nivoa (publikacije u domaćim časopisima) M51:

1. Detar Jevđović, S. (2018). Leksički i morfološki transfer u početnoj nastavi italijanskog jezika kao stranog. Anali Filološkog Fakulteta, XXX (1), 139-161.
2. Detar Jevđović, S. (2019). Međujezički uticaj u pisanoj produkciji italijanskog kao drugog stranog jezika: uloga nivoa znanja i količine izloženosti. Anali Filološkog Fakulteta, XXXI (1), 345-363.
3. Detar Jevđović, S. (2021). Međujezički uticaj u pisanoj produkciji na italijanskom kod srbofonih učenika. Metodički vidici, 12, 247-265.

 

Radovi u naučnom časopisu

1. Detar, S. (2009). Ličnost Uga Foskola u književnosti italijanskog romantizma. Reči, I (2), 43-68.
2. Detar, S. (2009). Кorto Malteze u Beogradu. Reči, I (2), 247-253.
3. Detar, S. (2010). Duh Mikelanđela u zdanju Palazzo Italia. Reči, II (3), 201-206.
4. Detar Jevđović, S. (2014). Jasmina Stojković, Кatarina Zavišin (2010). Amici 4: italijanski jezik za 8. razred osnovne škole (Beograd: Zavod za udžbenike). Metodički vidici, 5, 299-304.

*Časopis „Reči” je nekategorizovan za 2009. i 2010. godinu, od 2011. svrstava se u kategoriju M53, a od 2015. vrednuje se kao časopis M52 kategorije.

 

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom