Doc. dr Slaviša TatomirovićDocent

Dr. Slaviša Tatomirović je završio Vojnu akademiju, nakon čega magistrira na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U magistarskom radu bavio se komparativnom analizom modelovanja sadržaja geoprostora na ravnim i reljefnim kartama. Doktorirao je 2016. godine na modelu izrade i održavanja vojne topografske baze podataka u užoj naučnoj oblasti Logistika, topografsko obezbeđenje. Na Vojno-geografskom institutu bio je Načelnik Odeljenja za fotogrametriju da bi od aprila 2017. bio promovisan u zamenika načelnika Vojnogeografskog instituta. Prof. Tatomirović je na Vojnoj akademiji Univerziteta odbrane u Beogradu radio i kao nastavnik – načelnik grupe nastavnika Geografije i Vojne topografije od maja 2019. godine. Publikovao je radove koji se bave i koriste najsavremenije informacione tehnologije: Model izrade i održavanja Vojne topografske baze podataka geografskih naziva, Razvoj modela izrade i održavanja digitalne topografske karte 1:25 000, Digitalni prostorni model Srbije i Crne Gore, Procena kartografskih izvora za izradu baze srpskih vojnih geografskih imena, Geografski informacioni sistemi o vodama Sbrije. Uradio je poglavlje monografije: Integracija informacionih sistema o vodama Srbije, kao i poglavlje u okviru monografije „Analiza stanja i ispravnosti površinskih voda u Srbiji“. Učestvovao je na projektima: Uvođenje tehnologije 3D premera u proces izrade Centralne geoprostorne baze podataka (CGBP), Model izrade digitalne ortofoto karte na osnovu arhiviranih AFS u cilju pripreme podataka za potrebe retrospektivnih istraživanja, kao i na projektu Razvoj i inplementacija modela digitalizacije arhiva GTM.

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom