Uncategorized

Nouriel Roubini: Kriza će se ponoviti, banke rade po starom, ponovo raste “balon” koji mora da pukne

Izvor: Novosti

Nuriel Rubini, profesor ekonomike sa Stern biznis škole Univerziteta u Njujorku misli da je verovatnost da se ponovi ekonomska kriza su velika, jer se ponavljaju iste greške.

– Kriza se može predvideti, ali banke rade po starom, ponovo raste “balon” koji jednog dana mora da pukne – upozorio je Rubini, na nedavno održanom ekonomskom skupu “Forum Rusija 2011” u organizaciji investicione kompanije “Trojka dijalog”.

I poznati “skeptik”, Amerikanac libanskog porekla, profesor Njujorškog univerziteta Nasim Taleb je u svom stilu rekao da on uopšte ne doživljava ozbiljno izveštaje agencija koje se bave rejtinzima jer se njihove prognoze retko ostvare. Taleb smatra da je sada mnogo privlačnija, dakle i pouzdanija valuta evro nego dolar, pre svega zato što je Nemačka član Evropske unije. Taleb tvrdi da je rekordni deficit SAD zabrinjavajući i predstavlja realno veliku opasnost za tu državu.

– Grcima je lakše da izađu iz kriza jer će im pomoći Nemačka, a Americi koja je privatne dugove protvorila u državni teže je, jer ona nema svoju Nemačku koja bi joj pomogla – smatra Taleb.

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom