student info

Konačan spisak studenata za svečanu dodelu diploma (update, 20. mart 2012.)

Konačan spisak studenata za svečanu dodelu diploma 28.03.2012. godine

Osnovne studije

 1. Anđelković Predrag, osnovne studije 240 ESPB
 2. Arnaut Nenad, osnovne studije 180 ESPB
 3. Đurić Gaetano, osnovne studije 240 ESPB
 4. Gegić Emir, osnovne studije 180 ESPB
 5. Ilić Aleksandar, osnovne studije 180 ESPB
 6. Ilinčić Mladen, osnovne studije 180 ESPB
 7. Jakovljević Milan, osnovne studije 180 ESPB
 8. Jevtović Maja, osnovne studije 180 ESPB
 9. Jovović Igor, osnovne studije 180 ESPB
 10. Kamešničanin Merfid, osnovne studije 180 ESPB
 11. Lakić Marijana, osnovne studije 180 ESPB
 12. Marković Saša, osnovne studije 240 ESPB
 13. Miladinović Stefana, osnovne studije 180 ESPB
 14. Pavlović Nikola, osnovne studije 180 ESPB
 15. Pribilović Marko, osnovne studije 180 ESPB
 16. Raković Dina, osnovne studije 180 ESPB
 17. Rodić Irena, osnovne studije 180 ESPB
 18. Saiti Nedžad, osnovne studije 180 ESPB
 19. Spahić Ena, osnovne studije 180 ESPB
 20. Švabić Lidija, osnovne studije 180 ESPB
 21. Švraka Miloš, osnovne studije 180 ESPB
 22. Vukadinović Marija, osnovne studije 180 ESPB
 23. Vukoslavčević Bojana, osnovne studije 180 ESPB
 24. Zoao Pedro, osnovne studije 180 ESPB
 25. Žugić Nikola, osnovne studije 180 ESPB

Master studije:

 1. Đanković Gordana, master studije 120 ESPB
 2. Glamočanin Vladimir, master studije 60 ESPB
 3. Jelinčić Zmago, master studije 60 ESPB4.
 4. Kos Vanda, master studije 120 ESPB
 5. Popović Miroslav, master studije 60 ESPB

Obaveštavamo svršene studente da je potrebno da se jave na telefon 011/262-0186 ili na mail adresu sekretar@academyofdiplomacy.net ukoliko se ne nalaze na spisku studenata za svečanu dodelu diploma.

Studenti koji su već ranije dobili diplomu, a nalaze se na spisku, imaju mogućnost da nakon 28.03.2012. godine ispravku svoje prethodne diplome preuzmu u sekretarijatu Akademije za diplomatiju i bezbednost, bez ikakve novčane nadoknade, uz obavezu da donesu staru diplomu koja će biti proglašena nevažećom po zakonom propisanoj proceduri.

Ostali studenti plaćaju izradu diplome po tekućem cenovniku. Pre dodele diploma potrebno je da dostave dokaz o uplati naknade za izradu diplome sekretaru Akademije.

Sekretarijat Akademije

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom