Raspored ispita

Novembar 2011, Apsolventski ispitni rok

AKADEMIJA ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

Apsolventski ispitni rok, 15.11. – 23.11.2011.

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednost Prof. dr Andreja Savić 21.11.2011. u 14,00h

 

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Milan Opačić 21.11.2011. u 12,00h
Zaštita i bezbednost infomacija Prof. dr Boško Rodić 17.11.2011. u 12,00h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Milan Opačić 21.11.2011. u 12,00h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 16.11.2011. u 10,00h
Savremene političke teorije Prof. dr Željko Simić 15.11.2011. u 14,00h

 

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Prof. dr Branko Krga 23.11.2011. u 12,00h
Evropski odnosi i EU Prof. dr Oliver Nikolic 21.11.2011. u 13,30h
Međunarodni ekonomski odnosi Prof. dr Ljuljana Marković 22.11.2011. u 16,00h
Ples I (DiBV I) Božidar Mihailović 21.11.2011. u 14,30h
Debata I, II (DiBV I, DiBV II) Prof. dr Nenad Đorđević 16.11.2011. u 10,00h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 17.11.2011. u 11,30h
Engleski jezik Nataša Kankaraš, Marijana Rašković 15.11.2011. u 14,00h
Italijanski jezik Marija Jovanović 17.11.2011. u 14,00h
Krivično-procesno pravo Gordana Božilović – Petrović 18.11.2011. u 11,00h
Kriminalistika Gordana Božilović – Petrović 18.11.2011. u 11,00h

 

RASPORED ISPITA ZA MASTER STUDIJE

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremena politička istorija Prof. dr Željko Simić 15.11.2011. u 14,30h
Civilna bezbednost Prof. dr Andreja Savić 21.11.2011. u 14,00h

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom