student info

KONKURS

KONKURS


• NAZIV RADNOG MESTA:
Nastavnika za užu naučnu oblast Politikološke nauke, na neodređeno ili određeno vreme u trajanju od 5 godina
• BROJ IZVRŠILACA: 2

• NAZIV RADNOG MESTA:
Nastavnika za užu naučnu oblast Bezbednost, na neodređeno ili određeno vreme u trajanju od 5 godina
• BROJ IZVRŠILACA: 2

• NAZIV RADNOG MESTA:
Nastavnika za užu naučnu oblast Istorija, na neodređeno ili određeno vreme u trajanju od 5 godina
• BROJ IZVRŠILACA: 1

• NAZIV RADNOG MESTA:
Nastavnika za užu naučnu oblast Informatika i računarstvo, na neodređeno ili određeno vreme u trajanju od 5 godina
• BROJ IZVRŠILACA: 1

• NAZIV RADNOG MESTA:
Asistenta za užu naučnu oblast Bezbednost, na određeno vreme u trajanju od 3 godine
• BROJ IZVRŠILACA: 1

Detalji konkursa

Direktor Akademije

Prof.dr Nenad Đorđević

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom