Uncategorized

U SAD 60 miliona ljudi ima poteškoća da se prehrani

Izvor: NSPM

Broj onih koji gladuju je u SAD u procentima tri puta veći nego u Kini, stoji u zaključku Istraživačkog centra Gelapa. Ove godine je čak 19% stanovnika SAD imalo poteškoće da se prehrani (oko 60 miliona ljudi). U Kini samo 6%.

Stručnjaci podsećaju da je pre tri godine situacija bila dijametralno suprotna – 9% u SAD i 16% u Kini.

„Cene namirnica – od krize ka stabilnosti“ – to je tema današnjeg Svetskog dana namirnica. On se svake godine obeležava 16. oktobra, na dan osnivanja 1945. godine Prehrambene i poljoprivredne organizacije UN. Za sada ne uspeva da se reši problem gladi na planeti. Za narednih nekoliko godina UN predviđaju pogoršanje situacije u zemljama u razvoju. Rast cena namirnica mogao bi da rezultira time da će u državama koje zavise od uvoza, glad obuhvatiti siromašne ljude. U februaru je to bio jedan od činilaca koji su provocirali nerede i revolucije takozvanog arapskog proleća.

Problemima prehrambene bezbednosti se u svetu bave instituti FAO i Svetski prehrambeni program (SPP). Rusija je članica FAO od 2006. godine, – priča stalni predstavnik Rusije pri FAO i SPP UN, ambasador Rusije u Italiji Aleksej Meškov.

– Upravo u FAO razrađuju se norme za perspektivu, to se tiče poljoprivrede i šumarstva, pitanja povezanih sa šumama i vodom. Odnosno, reč je o pitanjima koja direktno utiču na prehrambenu problematiku u svetu. Pored dugoročnih pitanja postoje i aktuelni problemi. Njima se uglavnom bave SPP. Preko tog programa se po pravilu pruža hitna humanitarna pomoć zemljama gde je ljudima potrebna hrana da ne bi umrli od gladi.

Rusija aktivno učestvuje u delatnosti struktura UN koje pružaju humanitarnu pomoć regionima planete koji gladuju. Bez obzira na ekonomsku krizu, donatorski doprinos Rusije fondu SPP protekle godine je imao rekordnih 32 miliona dolara. Ta su sredstva utrošena za podršku milionima nezaštićenih sa gledišta prehrambene bezbednosti ljudi u zemljama Azije i Afrike. Između ostalog, za iznos od milion dolara kupljeno je više od hiljadu tona brašna za Keniju.

Borba protiv gladi i likvidacija siromaštva je jedan od osnovnih ciljeva programa „Zadaci razvoja milenijuma“, koji su usvojile sve zemlje-članice UN. Protekle godine SPP je pružila pomoć za više od 100 miliona stanovnika u 70 zemalja u razvoju. Države-donatori su izdvojile u tu namenu oko 3,8 milijardi dolara.

Prema navodima FAO, pored proširenja prehrambene pomoći siromašnim zemljama neophodno je dugoročno investiranje u njihovu poljoprivredu. Široki plan akcija za rešenje prehrambenog problema u svetu planira se razmotriti na predstojećem samitu dvadesetorice od 3.-4. novembra u Kanu.

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom