Raspored ispita

Raspored ispita, Oktobarski II ispitni rok, za školsku 2010/2011. g.

AKADEMIJA ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

Raspored  ispita

Ispitni rok oktobar II za školsku 2010/11. g.  24.10. – 08.11.2011.

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Sistemi bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 31.10.2011. u 14,00h
Osnovi bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 31.10.2011. u 14,00h
Osnovi diplomatije Prof. dr Čedomir Štrbac 03.11.2011. u 14,00h
Sociologija Prof. dr Željko Simić 24.10.2011. u 14,30h
Ustavno pravo Prof. dr Oliver Nikolić 26.10.2011. u 14,00h
Osnovi prava Prof. dr Oliver Nikolić 26.10.2011. u 14,00h
Religija i politika Prof. dr Darko Tanasković 25.10.2011. u 13,30h
Opšta istorija religije Prof. dr Darko Tanasković 25.10.2011. u 13,30h
Osnovi politike i teorije političkih sistema Prof. dr Vladan Vugdelić 02.11.2011. u 13,30h
Italijanski jezik Marija Jovanović 28.10.2011. u 15,00h
Španski jezik Sanja Stošić 28.10.2011. u 15,00h
Engleski jezik Kankaraš Nataša, Rašković Marijana 28.10.2011. u 14,00h
Informatika Prof. dr Boško Rodić 04.11.2011. u 14,00h

 

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Milan Opačić 26.10.2011. u 13,30 h
Politički sistem Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 02.11.2011. u 13,30 h
Istorija diplomatije Prof. dr Čedomir Štrbac 03.11.2011. u 14,00 h
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Boško Rodić 04.11.2011. u 14,30 h
Metodologija političkih nauka Prof .dr Milan Opačić 01.11.2011. u 13,30 h
Bezbednosni menadžment Doc. dr Branko Krga 24.10.2011. u 14,30 h
Medjunarodno javno pravo Prof. Dr Nenad Djordjević 27.10.2011. u 14,00 h
Krivično pravo (opšti i posebni deo) Doc. dr Jelena Lopičić-Jančić 07.11.2011. u 14,00 h
Italijanski jezik Marija Jovanović 28.10.2011. u 15,00 h
Španski jezik Sanja Stošić 28.10.2011. u 15,00 h
Engleski jezik Nataša Kankaraš, Marijana Rašković 28.10.2011. u 14,00 h
Psihologija Prof. dr Mila Alečković 08.11.2011. u 15,00 h
Savremene političke teorije Prof. dr Željko Simić 24.10.2011. u 15,00 h

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Branko Krga 27.10.2011. u 14,30 h
Evropski odnosi i EU Prof. dr Oliver Nikolić 07.11.2011. u 14,00 h
Ruski jezik Mr Jelena Mihajlović 28.10.2011. u 15,00 h
Krivično procesno pravo Gordana Božilović-Petrović 28.10.2011. u 10,30 h
Kriminalistika Gordana Božilović-Petrović 28.10.2011. u 10,30 h
Medjunarodni ekonomski odnosi Prof. dr Ljiljana Marković 08.11.2011. u 18,00 h
Ples I (DiBV I) Božidar Mihailović 03.11.2011. u 15,00 h
Teorija odlučivanja (DiBV I) AK prof. dr Siniša Borović 01.11.2011. u 14,00 h
Debata I (DiBV I) Prof. dr Nenad Đorđević 24.10.2011. u 14,00 h
Ples II (DiBV II) Božidar Mihailović 03.11.2011. u 15,00 h
Debata II (DiBV II) Prof. dr Nenad Đorđević 24.10.2011. u 14,00 h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 02.11.2011. u 13,30 h
Medjunarodni odnosi Prof. dr Milan Opačić 04.11.2011. u 13,30 h
Engleski jezik Nataša Kankaraš, Marijana Rašković 28.10.2011. u 14,00 h
Italijanski jezik Marija Jovanović 28.10.2011. u 15,00 h
Španski jezik Sanja Stošić 28.10.2011. u 15,00 h
Geopolitika Doc. dr Branko Krga 25.10.2011. u 14,00 h
Obaveštajno bezbednosne službe Prof. dr Milan Opačić 26.10.2011. u 14,00 h
Teorija konflikata Prof. dr Andreja Savić 31.10.2011. u 14,30 h

 

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom