Raspored ispita

Raspored ispita, Majski ispitni rok (apsolventi) za školsku 2010/11. godinu

AKADEMIJA ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

Majski ispitni rok (apsolventi)  za školsku 2010. / 2011. g.  16.05. – 20.05.2011.

 

I GODINA OSNOVNE STUDIJE

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 18.05.2011. u 15,00h
Opšta istorija religije Prof. dr Darko Tanasković 16.05.2011. u 15,00h
Italijanski jezik Marija Jovanović 16.05.2011. u 15,00h
Ruski jezik Mihailović Jelena 16.05.2011. u 15,00h

II GODINA OSNOVNE STUDIJE

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 18.05.2011. u 13,30h
Ruski jezik Mihailović Jelena 16.05.2011. u 15,00h
Italijanski jezik Jovanović Marija 16.05.2011. u 15,00h


III GODINA OSNOVNE STUDIJE

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Branko Krga 20.05.2011. u 13,00h
Geopolitika Doc. dr Branko Krga 20.05.2011. u 13,00h
Evropski odnosi i EU Prof. dr Oliver Nikolić 19.05.2011. u 14,00h
Međunarodni ekonomski odnosi Prof. dr Ljiljana Marković 16.05.2011. u 16,00h
Teorija odlučivanja (DiBV I) AK prof. dr Siniša Borović 17.05.2011. u 14,00h
Debata (DiBV I) Prof. dr Nenad Đorđević 18.05.2011. u 13,30h
Protokol (DiBV I) Prof. dr Milan Opačić 17.05.2011. u 14,00h
Tehnike kreativnog mišljenja Anita Lazić 16.05.2011. u 14,00h
Debata (DiBV II) Prof. dr Nenad Đorđević 18.05.2011. u 13,30h
Bezbednosna kultura (DiBV II) Prof. dr Duško Kolundžić 18.05.2011. u 14,00h
Tehnike kreativnog mišljenja (DiBV II) Anita Lazić 16.05.2011. u 14,00h
Međunarodni odnosi Prof. dr Milan Opačić 17.05.2011. u 14,00h
Engleski jezik Rašković Marijana, Kankaraš Nataša 18.05.2011. u 14,00h
Obaveštajno-bezbednosne službe Prof. dr Milan Opačić 17.05.2011. u 14,00h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 16.05.2011. u 14,00h

NAPOMENA: DiBV I – Diplomatske i bezbednosne veštine I
DiBV II – Diplomatske i bezbednosne veštine II

 

I GODINA MASTER STUDIJE

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodno humanitarno pravo Doc. dr Jelena Lopićić-Jančić 18.05.2011. u 14,00h
Politika bezbednosti Prof. dr Dragan Gostović 18.05.2011. u 15,00h
Savremena politička istorija Prof. dr Dragan Gostović 19.05.2011. u 15,00h
Civilna bezbednost Prof. dr Duško Kolundžić 18.05.2011. u 14,00h
Savremena ekonomija Prof. dr Ljiljana Marković 16.05.2011. u 16,00h
Komunikologija Prof. dr Željko Simić 16.05.2011. u 14,00h

 

II GODINA MASTER STUDIJE

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Psihologija i geopolitika Balkana Prof. dr Mila Alečković 19.05.2011. u 14,00h
Ekonomska diplomatija Prof. dr Nenad Đorđević 18.05.2011. u 13,00h
Diplomatske veštine Prof. dr Milan Opačić 17.05.2011. u 14,00h
Metodologija političkih nauka Doc. dr Vera Arežina – Đerić 19.05.2011. u 14,00h
Kultura i međunarodni odnosi Prof. dr Željko Simić 16.05.2011. u 14,00h
Političko nasilje Prof. dr Željko Simić 16.05.2011. u 14,00h
Studije EU Prof. dr Oliver Nikolić 18.05.2011. u 14,00h

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom