SPISAK RECENZENATA

Prof. dr Slavenko Terzić, akademik
Prof. dr David Dašić, emeritus
Prof. dr Ivan Balta, emeritus
Prof. dr Aleksandar Damnjanović
Prof. dr Andreja Savić
Prof. dr Božidar Banović
Prof. dr Božidar Forca
Prof. dr Bojan Dimitrijević
Prof. dr Branko Krga
Prof. dr Branko Nadoveza
Prof. dr Gordana Mrdak
Prof. dr Darko Tanasković
Prof. dr Dejan Labović
Prof. dr Dragan Kolev
Prof. dr Dragan Ranđelović
Prof. dr Dušan Proroković
Prof. dr Zdravko Skakavac
Prof. dr Ivica Radović
Prof. dr Jelena Lopičić Jančić
Prof. dr Lazar Petrović
Prof. dr Leonas Tolvaišis
Prof. dr Milan Škulić
Prof. dr Milica Bošković
Prof. dr Milovan Trbojević
Prof. dr Mihajlo Vučić
Prof. dr Mihajlo Manić
Prof. dr Miša Stojadinović
Prof. dr Momčilo Pavlović
Prof. dr Momčilo Talijan
Prof. dr Radojica Lazić
Prof. dr Slobodan Simović
Doc. dr Danijela Bjelja
Doc. dr Žarko Braković
Doc. dr Stevo Ivetić
Dr Tatjana Jovićević, viši naučni saradnik
Dr Kristian Jerić, naučni saradnik
Dr Marko Miletić, naučni saradnik